Mojazbierka.sk
 

Slovenský štát 1939 - 1945 / 100 Ks - 1940

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 44

Varianta:I.vydanie                         II.vydanie
a) séria A - Z  1 - 9           c) séria A - K 1 - 9, L 1,2, M1
b) séria A - Z  10 - 15       d) séria A - K 10 
Anulát:I. vydanie, zachytený na sérií M3/ A1/ C13/ H8 (stretávame sa ojedinele)
Rozmer:127 x 73 mm
Technika tlače:          I.vydanie         II.vydanie
líc    -   kníhtlač           ofset 
rub  -   hĺbkotlač         ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne
I.  vydanie - typ 13a
II. vydanie - typ 13b
Séria:I.vydanie
A 15 B 14 C 13 D 12 E 11 F 10 G 9 H 8 I 7 J 6 K 5 L 4 M 3 N 2 O 1
J 15  K 14  L 13 M 12 N 11  O 10 P 9 R 8 S 7 T 6 U 5 V 4 X 3 Y 2 Z 1

II.vydanie
A 1-10 B 1-10 C 1-9  D 1-9 E 1-10 F 1-10 G 1-10 H 1-10 J 1-10 K 1-10 L 1,2 M1

Vodoznak:I.vydanie - figurálny (č.22, "hlava ženy")
II.vydanie - priebežný (č.10, "trojuholník a mriež") poznáme 2 polohy voodznaku
Autor: Štefan Bednár
Tlačiareň:I. vydanie - Giesecke & Devrient, Leipzig
II. vydanie - Giesecke & Devrient, Viedeň
Podpis:Dr. Karvaš, Kollár
Obeh:I.vydanie od 1. 9.1941 do 31.10.1945
II.vydanie od 26.1.1945 do 31.10.1945
(Ra) Vzácnosť:(Ra) 03 - veľmi bežná

II.vydanie označené na rube "II.Emisia"           I.vydanie označenie na líci "GIESECKE & DEVRIENT"

    II. vydanie - rozlišujeme vodoznak v dvoch polohách                         I. vydanie - vodoznak hlava ženy

                   A                                         B