Mojazbierka.sk
 

Slovenský štát 1939 - 1945 / 10 Ks - 1939

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 42
Varianta:a) séria Ab 1 - Ef 9
b) séria Fg 11 - Zy 95
Rozmer:142 x 72 mm
Technika tlače:ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne - typ 1a
Séria:
Ab 1   Bc 3    Cd 5   De 7  Ef 9   Fg 11  Gh 13 Hi 15  Ij 17  Jk 19  Kl 21  Lm 23
Mn 25 No 27 Op 29 Pr 31 Rs 33 St 35 Tu 37 Uv 39 Vx 41  Xy 43 Yz 45 Za 47
Az 49 Ba 51 Cb 53 Dc 55 Ed 57 Fe 59 Gf 61 Hg 63 Ih 65  Ji 67 Kj 69 Lk 71
Ml 73 Nm 75 On 77 Po 79 Rp 81 Sr 83 Ts 85 Ut 87 Vu 89 Xv 91 Yz 93 Zy 95

Vodoznak:priebežný (č.6 - klínový)
Autor:Bedřich Fojtášek B. Pavelka
Tlačiareň:TB NBČM Praha
Podpis:Dr. Mikuláš Pružinský
Obeh:od 23.10.1939 do 31.10.1945
(Ra) Vzácnosť:(Ra) 04 - bežná