Mojazbierka.sk
 

Štátovky II. emisie 1920 - 1923
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

V pomere k susedným štátom, kde prebiehala inflácia, bola čs. mena usporiadaná a príťažlivá. Za krátko po vydaniu prvých štátoviek  1. emisie sa objavilo veľké množstvo dokonalých falzifikátov všetkých hodnôt v mnohých typoch, prevažne zahraničného pôvodu na ktorých pracovalo veľa malých talčiarni. Jedno z príčin falšovania bolo, nedokonale grafické prevedenie 1.emisie : boli tlačené tlačou z výšky, línie boli relatívne silné, nepresné, papier priemernej kvality, chýbala ručná ako aj mechanická rytina. K všetkému bol do Československa ľahký  prístup cez hranice.
 
Rozdiel medzi bankovkami a štátovkami je, že státovky boli úverovým zdrojom štátu a príjmom rozpočtu. Štát za nich ručil svojou autoritou a z pravidla určoval maximálnu čiastku na obyvateľa. Bankovky vydal emisný ústav (banka) na podklade stanoveného krytia hodnotnými aktívami (devíza, valuty, zlato).
 

Publikácie: