Mojazbierka.sk
 

Poukážky Zemskej banky království Českého
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Po konci 1.sv. vojny a začiatkom existencie samotného Československa, došlo k neobvyklej mimoriadnej tezaurácií prevažne nekrytých bankoviek Rakúsko-uhorskej banky. Kvôli nedostatku obeživa vznikala právna úprava č49/1918 Sb.z.a n. pre  vydanie náhradných platidiel obchodného charakteru.
Týmto zákonom bola poverená významná česká verejnoprávna inštitúcia Zemská banka království Českého, ktorá bola poverená emisiou vlastných poukážok, ktoré mali v obehu doplniť bankovky Rakúsko-uhorskej banky. Tlačou  poukážky 10K bola poverená  Hasse, grafický závod, Praha. Poukážky hodnôt 20K, 100K, 1000K mala na starosti tlačiareň Národní Politika, Praha.

10K a 20K sa bola spustená sériová tlač (číslo, séria).
100K sériová tlač bola tlačená len s podtlačou jednej, alebo oboch strán.
1000K ostala len v skúšobnej jednostrannej tlači.

Poukážky sa však do obehu nedostali.


Publikácie:
26.02.2012 14:04
pridal: bankSK