Mojazbierka.sk
 

Kolkované peniaze na Slovensku 1945
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:


 Podľa nariadenia SNR dňa 3.7.1945 (č.62/45 sl. Sb) museli byť okolkované všetky na Slovensku obiehajúce papierové platidlá hodnôt 100 Ks, 500 Ks, 1000 Ks a to aj     100 K, 500 K, 1000 K (poukážky). Kolky boli vytlačené v tlačiarni TDLR v Londýne a to vo dvoch typoch. Týmto okolkovaním bol prevedený súpis uvedených hodnôt a zabránené zneužitia bloku ukradnutých bankoviek vysokých hodnôt predstaviteľmi vtedajšieho režimu. Poukážky boli okolkované kolkom s písmenom „E“ s pretlačou príslušných hodnôt (100, 500, 1000). 

 
                                  

Použitých bolo 20 221 800 kolkov na okolkovanie 100, 500 a 1000 Ks a 4 538 200 kusov na okolkovanie poukážok. Tieto okolkované peniaze platili len a území Slovenska do 31.10.1945. Kolkovanie poukážok sa s časti stratilo účinku. Na protest veliteľa Červenej armády dovolili je príslušníkom naďalej na Slovensku platiť aj nekolkovanými poukážkami. Po stiahnutí poukážok z obehu sa zistilo, že suma stiahnutých poukážok prevyšovala pôvodné a legálne objednané množstvo. Je pravdepodobné, že poukážky dostala ilegálne Červená armáda priamo z tlačiarne Goznak.
Publikácie:
28.11.2011 15:19
pridal: bankSK