Mojazbierka.sk
 

Štátovky I. emisie 1919
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Vytvoriť vlastnú peňažnú menu bolo prvoradou záležitosťou nového štátu. Neoznačené bankovky Rakúsko-uhorskej banky prestali byť zákonným platidlom.
Menovou jednotkou pre Československý štát sa stala koruna československá, v skratke Kč. Krátko po menovej odluke prikročil bankový úrad k urýchlenej príprave a tlači prvých česko-slovenských platidiel v hodnote 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500,1000 a 5000 Kč.
Všetky majú dátum vydania 15. 4. 1919 a podpis ministra financií A. Rašína.

 

Vážnym problémom bola tlač bankoviek, pretože tlačiareň bankoviek Rakúsko-uhorskej banky bola vo Viedni. Obchodné tlačiarne, ktoré fungovali na území novovzniknutého štátu, nemali s tlačou cenín žiadne skúsenosti, ale i napriek tomu sa podieľali na tlači papierových peňazí s nižšími nominálnymi hodnotami, a to: Otto a Ružička v Pardubiciach, v Prahe Národná politika, Haas a Grafická únia. Štátovka v hodnote 5 000 Kč sa tlačila v Rakúsko-uhorskej banke vo Viedni a 1 000 Kč tlačila American Bank Note Company. Na tvorbe nových papierových peňazí sa výrazne podieľal výtvarník Alfons Mucha, podľa návrhov ktorého sa tlačili štátovky v hodnote 10 Kč, 20 Kč, 100 Kč a 500 Kč. 

Rozdiel medzi bankovkami a štátovkami je, že štátovky boli úverovým zdrojom štátu a príjmom rozpočtu. Štát za nich ručil svojou autoritou a z pravidla určoval maximálnu čiastku na obyvateľa. Bankovky vydal emisný ústav (banka) na podklade stanoveného krytia hodnotnými aktívami (devíza, valuty, zlato).
Publikácie:
3.23 MB
20.09.2011 11:39
pridal: bankSK
7.38 MB
08.10.2011 13:17
pridal: admin
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
9.15 MB
08.10.2011 13:15
pridal: bankSK