Mojazbierka.sk
 

Bankovky NBČS 1926 - 1939
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Po vzniku Československej republiky úlohy ceduľovej banky plnil dočasne Bankový úrad ministerstva financií (BÚMF). Činnosť BÚMF riadilo ministerstvo financií prostredníctvom bankového výboru a jeho odborným vedením bola poverená obchodná správa. Činnosť BÚMF bola ukončená 1. apríla 1926, kedy bol konštituovaný nový právny subjekt Národná banka Československá (NBČS) ako centrálna banka pre celé územie republiky, prevzala ako funkciu tak aj aktíva a pasíva BÚMF.

Rozdiel medzi bankovkami a štátovkami je, že štátovky boli úverovým zdrojom štátu a príjmom rozpočtu. Štát za nich ručil svojou autoritou a z pravidla určoval maximálnu čiastku na obyvateľa. Bankovky vydal emisný ústav (banka) na podklade stanoveného krytia hodnotnými aktívami (devíza, valuty, zlato).

Tlač dokonalých bankoviek v zahraničí bol už pred vznikom  NBČS považovaný za prechodný a preto podľa vzoru zahraničných ceduľových bank došlo k vybudovaniu vlastnej tlačiarne bankoviek (TB NBČS) v Prahe. V roku 1924 bola zahájená stavba novej tlačiarne bankoviek pri budove banky v Prahe, ktorá bola spustená dňom 30.5.1928 tlačou 20 Kč – 1926 (do tej doby bola bankovka tlačená u firmy Haase, preto je aj vzácnejšia).

Text na týchto bankovkách znie: " Tato bankovka vydaná podle zákonu ze dne 14.dubna 1920, čis. 347 a ze dne 23.dubna 1925, čis 105 sb. z. a n. platí ". Hodnoty 10, 50, 500 Kč majú text slovenský, ostatné česky.


Publikácie:
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
1.31 MB
13.01.2018 21:52
pridal: tomio
0.73 MB
25.09.2015 17:29
pridal: Guardia