Mojazbierka.sk
 

Dočasné štátovky - kolok Československo
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

                          

Kolky boli nalepené (u 1000 K - tlačený) na "uhorskej" strane bankovky, obvykle v priestore uhorského znaku. Je známych veľké množstvo falošných kolkov rôzneho pôvodu, prevažne zo susedných štátov nalepených na pravých bankovkách, ktorých bolo v tejto dobe dostatok. Úradne zachytené falošne kolkované bankovky mali hodnotu 255 mil. korún (skutočný rozsah falšovania bol omnoho väčší).
 
Prvými papierovými platidlami ČSR boli bankovky Rakúsko-uhorskej banky  o nomináloch 10, 20, 50, 100, 1000 K, okolkované dňa 3. - 9. 3.1919 Československými kolkami. Drobné bankovky po 1K a 2 K kolkované neboli a zostali naďalej v obehu. Neboli však štátovkami ČSR ako kolkované bankovky.
 
Pokiaľ boli falzifikáty kolkov zachytené v dobe platnosti, boli kolky úradne znehodnotené (prevažne razítkom, niekedy len škrtom pera). Najznámejším je znehodnotenie kolkov úradným štvorcovým razítkom zo šikmým textom " BANK. ÚR.MIN.FIN PRAHA "(BÚMF). Okrem týchto úradne kolkovaných bankovkách sa niekedy kolky vyskytujú na 10 K - 1904 a 50 K - 1902, ktoré boli behom kolkovania stiahnuté z obehu, ale aj 20 K - 1907 a vzácne na 100K - 1910. Inštitúciám totiž boli predané kolky v archách podľa množstva jednotlivých bankoviek prihlásených k okolkovaniu, takže mohli byť aj také bankovky kolkované. Obe bankovky, 20K - 1907 a 100K - 1910 už v tejto dobe neboli v obehu. Prevažne ide o umelo vyrobené "rarity" ku škode zberateľom.

      

Zdroj: Jan Bajer - Papírová platidla Československa, Július Sem - Papírové peníze na území Československa, Kronika peňazí na Slovensku.

 

Publikácie:
24.08.2011 10:53
pridal: openroad
1.33 MB
26.10.2014 11:18
pridal: majkl
komentáre: 1
1.15 MB
25.12.2015 12:55
pridal: jhkr