Mojazbierka.sk
 

Slovenský štát 1939 - 1945 / 20 Ks - 1942

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 48
Varianta:a) séria Fs 1 - Cp 9
b) séria Ob 10 - Ae 54
Anulát:všetky série
Rozmer:139 x 67 mm
Technika tlače:ofset
A - líc:Ján Hollý
Číslovanie:červené, 6 miestne - typ 5
Séria:
Fs 1  Eh 2 Ar 3 Ba 4 Dž 5 Gg 6 Hš 7 Či 8 Cp 9 Ob 10 Nž 11 If 12 Jt 13
Mj 14 Po 15 Rc 16 Ly 17 Ke 18 Yu 19 Xk 20 Sn 21 Sč 22 Vx 23 Zd 24 Žv 25 Ul 26
Tm 27 Yu 19 Xk 20 Sn 21 Šč 22 Vx 23 Zd 24 Žv 25 Ul 26 Tm 27 Ža 28 Už 29 Ti 30
Šs 31  Vj 32 Zr 33 Yb 34 Xz 35 Sh 36 Rš 37 Lk 38 Kp 39 Jc 40 My 41 Pg 42 Ot 43
Nl 44 Io 45 Hč 46 Čx 47 Cf 48 Bu 49 Dm 50 Gn 51 Fd 52 Ev 53 Ae 54    

Vodoznak:priebežný (č.8, "lista a dvojkríž") vodoznak môže mať 4 polohy
Autor:Jozef Vlček, Martin Benka
Tlačiareň:Neografia, Turčianský Sv. Martin
Podpis:Dr. Mikuláš Pružinský
Obeh:od 25. 9. 1943 do do 31.10. 1945
(Ra) Vzácnosť:(Ra) 03- veľmi bežná
Podľa polohy vodoznaku určujeme 4 varianty ktoré rozdeľujeme A, B, C, D.


                 A                                    B                                    C                                      DZachytená chybotlač série Gb6 kde bolo použitá séria Cb6
Zdroj obrázka: aukcia Aurea