Mojazbierka.sk
 

Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Vládnym nariadením protektorátnej vlády bola firma banky NBČS zmenená na Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag – národní banka pro Čechy a Moravu v Prahe, skratka NBČM. Prakticky išlo o pokračovanie v činnosti NBČS na území Protektorátu. Toto nariadenie uvádzalo, že obeživo dodané na území mimo Protektorát po 13.3.1939 nie je záväzkom NBČM, ani Protektorátu.

 Emisná banka nového štátu postupne sťahovala bankovky NBČS a vydala svoje nové bankovky a štátovky z odvolaním na zákony o NBČS. Bankovky NBČS  však zostali v obehu až do roku 1944. Po formálnej stránke bol Protektorát prezatiaľ  menovo samostatný. Prvé protektorátne štátovky boli ručne pretlačené česko-slovenské jednokoruny a päťkoruny; mnohé sa však do obehu dostali bez pretlače. Bankovky protektorátnej meny boli dvojjazyčné, česko-nemecké.

 
Publikácie: