Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 / 100 Kčs - 1953

Stránka z 1
Modifikácia návrhu pre obraz Gottwalda

V roku 1999 bol v archíve ruskej tlačiarne Goznak objavený obrazový dokument, ktorý dokazuje o možnom zobrazení  K.Gottwalda na 100 Kčs - 1953. Objavený dokument predstavuje jeden veľký a dve menšie portréty K. Gottwalda vložené do zarámovanej a presklenej pasparty.

Koláž pre zmenu obrazu je zachytená na sérií AH, čislo 000000.
Ukážka modifikácie 100 Kč - 1953

  koláž obrazu  1                                    koláž obrazu  2                                      originál pre porovnanie


Zdroj obrázkov : 29 aukcia filatelie-klim.com (pol. 2454, 2455, dosiahnutá cena 91000 Kč + %)
Bližšie rozpísal:  Jaroslav Moravec - Merkur revue 4
Pridal: admin
10.04.2012
Stránka z 1