Mojazbierka.sk
 

Bankovky a štátovky 1953 - 1989 / 10 Kčs - 1960

Informácie o platidle

Katalógové číslo:(MZ) 88
Varianta:a) séria H, F - mokrá meditlač, číslovač 1a
b) séria F 01 - 40 výstuž na rube, číslovač 1a
c) séria L, M, J - suchá meditlač, číslovač 1a
d) séria X, S, E - suchá meditlač, číslovač 1c

séria F 01 - 40 č. 500001 - 555000 boli pokusné tlačené s vodoznakovou výstužou na rube.
Rozmer:133 x 65 mm
Technika tlače:hĺbkotlač, ofset
Číslovanie:červené, 6 miestne

H 01 - 80 000001 - 999999 číslovač 1a
F 01 - 40  000001 - 999999 číslovač 1a
F 41 - 80  000001 - 707250 číslovač 1a
L, M, J 01 - 96 000001 - 999999 číslovač 1a
X, S 01 - 96 000001 - 999999 číslovač 1c
E 01 - 64        000001 - 646490 číslovač 1c
 
Séria:
H 01 - 80 F 01 - 80 L 01 - 96 M 01 - 96 J 01 - 96 X 01 - 96 S 01 - 96 E 01 - 64

Vodoznak:priebežný (č.13 "hviezda v liste")
Ochranné prvky:fluorescenčná tlač na líci, starý systém -  séria a číslovač, nový systém - štvor miestne číslo a číslovač.
Viditeľný číslovač je zhodný s fluorescenčnou (nevyditeľnou) tlačou číslovača
Autor:Mária Medvecká, Ladislav Jirka, Bedřich Fojtášek
Tlačiareň:STC Praha
Obeh:od 1.12.1961 do 31.6.1988
(Ra) Vzácnosť:séria H, F, (Ra) 05 - bežná, ostatné série (Ra) 01 - veľmi bežné
Literatúra:Jan Bajer - Ba 94, Pick 88


 Rozdelenie podľa roku výroby bankoviek                  Séria H, F (mokrá meditlač) - dĺžka tlačové obrazca je 101 mm, ostatné série 103 mm
 
Sériové
písmeno
Sériové
číslo
Rok
výroby
Technika
tlače
"starý" systém nevyditeľného číslovania 
H 01 - 40 1961 - 62 mokrá meditlač
H 41 - 80 1962 - 63 mokrá meditlač
F 01 - 40 1964 - 65 mokrá meditlač
F 41 - 80 1965 - 66 mokrá meditlač
L 01 - 32 1966 - 67 suchá meditlač
L 01 - 32 1968 suchá meditlač
L 33 - 64 1968 - 69 suchá meditlač
L 65 - 96 1969 suchá meditlač
"nový" systém nevyditeľného číslovania
M 01 - 31 1969 - 70 suchá meditlač
M 33 - 64 1970 - 71 suchá meditlač
M 65 - 96 1971 - 72 suchá meditlač
J 01 - 32 1972 - 73 suchá meditlač
J 33 - 64 1973 - 74 suchá meditlač
J 65 - 96 1974 - 75 suchá meditlač
X 01 - 32 1975 - 76 suchá meditlač
X 33 - 64 1976 - 77 suchá meditlač
X 65 - 96 1977 - 78 suchá meditlač
S 01 - 32 1978 - 80 suchá meditlač
S 33 - 64 1980 - 81 suchá meditlač
S 65 - 96 1982 - 83 suchá meditlač
E 01 - 32 1983 - 84 suchá meditlač
E 33 - 64 1984  suchá meditlač


Literatúra uvádza sériu H,F (okrem série F 01 - 40) mokrá meditlač s vodoznakovou výstužou na líci. Ostatné série majú vodoznakovú výstuž na rube. Je zachytená exitencia vodoznákovej výstuže na lícnej strane u série X. Viac databáza séria X03, 765188.

Bankovky sériou F 01 - 40 č. 500001 - 555000 boli pokusné tlačené s vodoznakovou výstužou na rube a to za účelom testovania ích zašpinenia. Do peňažného obehu boli vydané v Prahe po dobu 9 mesiacov, kde následne časť bola stiahnutá z obehu a preskúmaná. Bankovky s  vodoznakovou výstužou na rube (revers) mali menej špiny než bankovky s výstužou na líci (avers). Na základe toho poznatku bola ďalšia výroba bankoviek presunutá na rubovú stranu. Lícna strana bola rozhodujúca pri posudzovaní opotrebovania.

Zdroj: J. Sem – Péče o čistotu peněz v obehu.
Tabuľka rozdelenia výroby: Jaroslav Moravec - Merkur Revue 4/2001 str. 22.