Mojazbierka.sk
 

Bankovky Rakúsko-Uhorskej banky 1900 - 1918 / 25 Kronen - 1918

V zberateľskom kruhu označujeme zachovalosť papierových platidiel roky overeným systémom. Zachovalosť rozdeľujeme do piatich základných stupňov a pre presnejšie určenie používame znamienka +/- . V praxi ide podobný systém ako pri známkovaní v škole. Takže -1 je horší ako 1, ale lepši ako 2. Stačí ohodnotiť len jednu stranu, nakoľko v praxi sa ukázalo že jedna strana sa veľmi neodlišuje od druhej.

N/UNC Obojstranne zachovalí exemplár. Nebol v obehu, bez akých koľ vek prehybov, ohnutých rohov, škvŕn, nepošpinený (ako by teraz vyšiel z tlačiarne). 
0/AU Nepatrné vady (napr. ohnuté rohy) bez prehybov.
1/XF Veľmi krásny, čistý, neznateľne preložený najviac 1x.
2/VF Krásny, nepatrne preložený najviac jeden ostrý prehyb v hlavnom smere, ďalšie prehyby slabé. Olámané rohy, menšie nečistoty aj nepatrne odreniny môžeme tolerovať. Nepredrený či inak nepoškodený, nadtrhnutie je nie je prípustné.
3/VG Dobrý, priemerne zachovalý, silnejšie prekladaný, prehyby v oboch smeroch, jemne odrený, inak bez poškodenia.
4/POOR Silnejšie prekladaný, vydrené miesta v prehybe, silnejšie pošpinený, nadtrhnutý, olámané či čiastočne chýbajúce rohy, poškodený.
5/POOR Roztrhnutý, zničený, silne poškodený.
 
                                                                                                           Určenie zachovalosti
Varianta UNC 1/XF 2/VF 3/VG
séria 1001... (pod 2000) vydania Rakúsko-Uhorskej Banky 
varianta, sériové číslo bez pätky 250 € 100 € 30 € 15 €
varianta, sériové číslo s pätkou 250 € 100 € 30 € 15 €
séria 3001... (pod 4000) vydania Maďarskej Republiky Rád z 1919
číslovanie 13 x 3.5 mm (rub s rastrom) 60 € 25 € 10 € 5 €
číslovanie 13 x 3.5 mm (rub bez rastra)  70 € 25 € 10 € 5 €
číslovanie 18 x 4 mm (rub s rastrom) 60 € 25 € 10 € 5 €
číslovanie 18 x 4 mm (rub bez rastra) 70 € 25 € 10 € 5 €
číslovanie 16 x 3 mm (rub s rastrom) 150 € 50 € 25 € 12 €
číslovanie 18 x 3 mm (rub s rastrom) LP LP 100 € 50 €

LP - trhová hodnota

Ceny v databáze sú odsledované z numizmatických spoločností zaoberajúcich sa predajom bankoviek formou aukcií ,alebo pevným predajom. V popise pri cene je uvedená výsledná suma, mesiac a rok uskutočnenia aukcie, prípadne presmerovanie na aukciu a taktiež aj spoločnosť ktorá ju konala. K výslednej cene v aukcií treba pripočítať % ktoré si určuje každá spoločnosť individuálne (vätšinou+10 % až +15 % z výslednej ceny).

Archív cien: 25 Kronen - 1918
filter:    
Počet položiek: 6
Stránka z 1
VariantaStavPerforáciaCenaMenaPoplatkyZdroj predajaRokPridalPoz. 
séria 1001 (pod 2000)0/aUNCMUSTER9 200.00CZK10 %aukcia filatelie Klim - 522012openroad  
séria 1001 (pod 2000)2/VFneperforovaná1 800.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 322010admin  
séria 1001 (pod 2000)+2/VFneperforovaná1 800.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 312008admin  
séria 1001 (pod 2000)2/VFneperforovaná1 500.00CZK15 %predajňa filatelie Klim - 312008admin  
séria 1001 (pod 2000)1/XFneperforovaná2 200.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 272006admin  
séria 1001 (pod 2000)2/VFneperforovaná550.00CZK15 %aukcia filatelie Klim - 252005admin  
Počet položiek: 6
Stránka z 1