Mojazbierka.sk
 

Uhorské a emigračné vydanie tzv. Košutovky 1848 - 1852
nominál "100" alebo rok "1919"
Rýchle vyhľadávanie:

Uhorský minister financií Ľudovít Košut (Lajosh Kossuth) sa pokúšal presvedčiť Rakúsku národnú banku, že vydaním samostatných maďarských platidiel zbaví viedenskú banku povinnosti zabezpečiť výmenu minci a bankoviek na Uhorskom území.

Rakúska národná banka samozrejme s tým nesúhlasila. RNB bola ochotná poskytnúť Uhorsku bezúročnú pôžičku 12,5 mil. zlatých vo vlastných bankovkách ak od zámeru tlače vlastnej emisie platidiel ustúpi. Tejto situácií však nemohla zabrániť, nakoľko Uhorská  vláda chcela touto emisiou financovať vlastnú armádu.

4.8.1848 vyšla prvá bankovka Uhorskej obchodnej banky  2 Forint – 1848, dodatočne 8.8.1848 vyšiel 1 Forint – 1848. 23.8.1848 minister financií Ludovít Košut navrhol aby sa vydali štátovky, platidlá garantované štátom. 26.8 snem schválil garanciu na krytie emisie 61. mil forintov. Napriek nesúhlasu Ferdinanda V. sa urýchlene zriadila tlač 5 Forint – 1848.

Ferdinand V.3.10.1848 rozpustil Uhorský snem a vyhlásil vojnový stav. Rastúce náklady na vojnu donútili vládu k ďalšiemu vydaniu štátovky 100 Forint – 1848 (7.11.1848). Kvôli nedostatku drobných mincí sa 26.1.1849 doplnila  emisia o pokladničné poukážky 30 grajciarov a 15.1.1849 o 15 grajciarov. Po evakuácií vlády a tlačiarne bankoviek do Segedína vznikla v provizórnych podmienkach zjednodušená pokladničná poukážka v hodnote 2 Forint – 1849.


 
Ďalší nie veľký náklad vznikol v improvizovaných podmienkach obliehajúcej komárňanskej pevnosti. Jednalo sa o 2  a 10 Forint – 1849 s faksimile podpisu predsedu vlády Betalana  Szemereho. V rokovaní o kapitulácií sa podarilo dosiahnuť výmenu týchto poukážok v pomere 2 forinty za jeden zlatý v bankovkách RNB. Uhorské platidla boli vyhlásené za neplatné a začali sa sťahovať z obehu. Za štátovky sa nevyplácala žiadna náhrada, na bankovky 1 a 2 Forint bola stanovená 8 dňová výmenná lehota. Bola však veľmi krátka a z celej emisie boli vymenené iba necelých 7% objemu, zvyšok prepadol. Stiahnuté peniaze sa pod dozorom vojska verejne pálili. 

Na týchto platidlách je zakomponovaný na rube jazykový preklad textu v Slovenčine.
„Tíchto znakov zfalssovňíci a následňíci na osem rokov rodlžiť mohúcim žalárstvom sa trescú“


Zdroj: Kronika peňazí na Slovensku (str.123, 124)

Publikácie: