Mojazbierka.sk
 

Bankovky Rakúsko-Uhorskej banky 1900 - 1918 / 1000 Kronen - 1902


   V skratke čo je to vlastne perforácia:  

Je to znehodnotenie bankovky vydierkovaným nadpisom, alebo pretlačou  za účelom:

  • Výmeny bankových vzorov medzi zahraničnou bankou, alebo emisným ústavom ako podklad vzorov pravých obehajúcich platidiel. Na tieto účely sa najčastejšie požíva špecifická perforácia ktorú označujeme ako bankový vzor.
  • Poskytnutia bežných perforovaných bankoviek pre zberateľské účely.
  • Perforácia pre fyzickú likvidáciu platidiel stiahnutých z obehu.
  • Perforácia na označenie zachytených falzifikátov.
Najčastejšie perforácie:
  • SPECIMEN
  • NEPLATNÉ
  • 3 malé dierky
  • S  

Zberateľsky overené perforácie
MUSTER
séria: 1030, číslo: 72418, 72479
séria: 1071, číslo: ?
3x MUSTER
3x MUSTER + pretlač MUSTER
NEPLATNÉ
4x NEPLATNÉ


Pri 1000 K - 1902 sa s perforáciou NEPLATNÉ stretávame veľmi ojedinele a to v dvoch typoch perforácie NEPLATNÉ a 4x NEPLATNÉ. Tieto perforácie boli zachytené len zatiaľ len dvoch exemplároch, s rozdielnou sériou kde sa dá predpokladať ich ojedinelý výskyt.

Fotografie(4x NEPLATNÉ) použité z publikácie Vit Karasiewicz - Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 - 1993.
Databáza perforácií 1000 Kronen - 1902
filter:
Počet položiek: 15