Mojazbierka.sk

Užívateľský zoznam

Registrovaný užívatelia: 0
Online užívatelia: 0
Nie som zberateľ: 135

Registrovaný za 24 hodín(1):
Martin12
Štatistika užívateľov podľa rokov:
10 - 20 rokov: 9 užívateľov
21 - 30 rokov: 74 užívateľov
31 - 40 rokov: 234 užívateľov
41 - 50 rokov: 320 užívateľov
51 - 60 rokov: 166 užívateľov
61 a viac rokov: 134 užívateľov
Nenašiel sa žiaden užívateľ!